• DSC0225
  • DSC0062
  • DSC0197
  • DSC0070

Natuurgebieden

Ten zuidwesten van Veldhoven bevinden zich 8 natuurgebieden, ieder met zijn eigen unieke kenmerken. In sommige zijn grafheuvels uit de prehistorie te vinden, andere hebben mooie vennen of huisvesten bijzondere vogelsoorten.

De meeste gebieden zijn tussen zonsopkomst en -ondergang vrij toegankelijk. Voorwaarde is dat u op de paden blijft en de hond aanlijnt.

natuurbebieden Veldhoven

1. Dommelbeemden

Dit gebied bestaat uit bossen en weiden en omvat de oostelijke oever van de rivier de Dommel. Zandpad de Nagelmekerseweg is de enige weg die door het gebied loopt. Dit is het verlengde van de Runstraat en komt uit op de Volmolenweg. In het gebied liggen houtwallen met voornamelijk essen, elzen en wilgen, met langs de randen besdragende bomen en struiken als lijsterbes en Gelderse roos. Ook vindt u er poelen met de groene kikker, alpenwatersalamander en andere amfibieën. De variatie van oud en jong bos trekt veel soorten vogels en kleine zoogdieren aan.

+

2. Vlasrootvennen

In een klein bosgebied aan de Volmolenweg tussen Veldhoven-Dorp en Waalre liggen twee vennen: de Kleine en Grote Vlasroot. Dit zijn de enige echte vennen in de gemeente Veldhoven. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 10.000 jaar geleden ontstaan. De Kleine Vlasroot heeft waterlelies en er groeit riet, munt en wateraardbei. Aan de zuidzijde van de Grote Vlasroot groeit veel van de zeldzame struik gagel. Achter de Vlasrootvennen ligt een zanduitgraving waarvan een visvijver is gemaakt.

+

3. Groot Goor

In het grensgebied van de gemeenten Eersel, Bergeijk en Veldhoven ligt het 55 hectare grote natuurgebied Groot Goor. Dit is een smal, langgerekt, nat gebied dat ligt in het beekdal van het riviertje de Run, dat tevens de zuidoostelijke begrenzing vormt. Dit moeras- of broekbos is een van de weinige gebieden in Nederland met een vrijwel natuurlijke begroeiing. Er leven veel reeën en het wemelt er van de insecten, die op hun beurt weer veel vogels aantrekken waaronder de wielewaal en houtsnip. Groot Goor is niet toegankelijk voor publiek. Wel is het mogelijk een wandeling over het schouwpad te maken. Dit ligt aan beide zijden langs de Run en is bereikbaar via de Riethovensedijk.

+

4. Sprankelse bossen

Bosgebied De Sprankel ligt ten zuiden van de weg tussen Veldhoven en Steensel. Dit gebied wordt al duizenden jaren bewoond. Hiervan getuigen de grafheuvels die in dit gebied liggen. Het gebied van de Sprankel werd vanaf de dertiger jaren beplant met vooral grove den, douglasspar en hemlockspar. Daartussen zijn zomereik, berk, tamme kastanje en andere soorten bomen en struiken geplant. In de Sprankelse bossen loopt het 3,5 kilometer lange natuurwandelpad De Sprankel.

+

5. Oeyenbosch

Het Oeyenbosch ligt in de driehoek Veldhoven-Dorp-Knegsel-Steensel op een hoge zandrug langs het riviertje de Gender. Het bosgebied ligt parallel aan de A67 en loopt tot aan het E3-strand in Eersel. Dit bos is in 1910 aangeplant met bomen bestemd voor de houtproductie. U vindt er de grove den, tamme kastanje, lariks en beuk. In het bos wonen zangvogels waaronder de koolmees, pimpelmees, het winterkoninkje en het roodborstje. Ook vindt u er diverse spechtsoorten. Het Oeyenbosch is voornamelijk een recreatiebos. Er lopen met trimbaan, fietspad en wandelpaden doorheen.

+

6. Oerlesche en Zandoerlesche bossen

Dit bosgebied ligt ten zuiden van Oerle en oostelijk van Zandoerle en is een redelijk aaneengesloten complex met een omvang van ongeveer 100 hectare. De bossen worden doorsneden door meerdere zandpaden en door 2 asfaltwegen: de Eindhovensebaan en Zittard. Verspreid in het bos vindt u een aantal woningen en de blokhut van de scouting. Deze bossen bieden een afwisseling van loofbos, naaldbos en open agrarische percelen. U vindt er onder andere de grove den, lariks en douglasspar. De meeste bospercelen zijn tussen de 50 en 100 jaar oud. In het gebied zijn nog tientallen oude houtwallen met daarop restanten van de oorspronkelijke begroeiing te vinden. Vanaf het kerkplein in Oerle start een wandelroute door deze bossen.

+

7. Molenvelden

De Molenvelden is de naam van het bosgebied tussen Zandoerle en Knegsel. Dit gebied wordt doorsneden met lanen en paden en u kunt er heerlijk wandelen. In dit gebied zijn verschillende grafheuvels te vinden. Het bos is betrekkelijk jong en bestaat hoofdzakelijk uit grove den en Amerikaanse eik. Ook vindt u hier Amerikaanse vogelkers en sporkehout. Sommige percelen zijn begroeid met lariks en douglas. In de Molenvelden wonen verschillende soorten spechten en mezen. Ook leven er buizerds.

+

8. Toterfout en Half Mijl

Half Mijl is een historisch interessant en landschappelijk aantrekkelijk gebied. De vele grafheuvels uit de steentijd (tot 1.650 v. Chr.) en bronstijd (1.650-650 v. Chr.) wijzen erop dat deze streek al eeuwenlang bewoond is. Ze zijn er in verschillende uitvoeringen: met palen of een geul eromheen. U vindt in dit gebied op vochtige grond veel dopheide. Op drogere plaatsen staat struikheide. In het gebied liggen de vennen het Grootmeer en de Postelsche Weijer. Ook zijn er aangeplante bossen, veelal met de douglasspar. Er loopt een mooie wandelroute door Toterfout en Half Mijl.

+

VVV Veldhoven

Meiveld 2, 5501 KA Veldhoven T. (040) 253 29 01 info@vvv-veldhoven.nl