Zondag 21 oktober tot zaterdag 1 december

opening expositie OUR LEGACY II

Opening met lezing door archeoloog drs Fokko Kortlang. Tentoonstelling OUR LEGACY II met Fatima Beker, Meike Kurella, Dagmar Marent, Max van de Meulengraaf, Esther Schaminée, Kevin de Vries. Zij ontvingen de St. Joostpenning 2018 bij hun afstuderen.

Locatie: De Kunstpraktijk - galerie, bed&breakfast, atelier creatieve workshops -
Entree: vrij entree
Meer informatie:

-